Handed over to Deputy Minister Raymond Johansen at the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, on behalf of the Norwegian government, Oslo, 30 June 2006

 

Norwegian petition June 2006 to the Norwegian government:   

Put an end to the boycott of the Palestinian Government!

Solidarity with Palestinian Women!

 

By this petition from women in Norway we wish

to demonstrate our solidarity with the Palestinian women, whose every day

life is being dominated by misery and unrest. This harms the children and the young people and all of the Palestinian population. The Palestinian people experience frustration and are feeling demoralised as a consequence of the international boycott of a democratically elected Palestinian government, an election that the international community itself had called for.

 

Large parts of Palestinian land have been either confiscated or are on the other side of the Wall. The international boycott of the Palestinian Government has had severe consequences:

The unemployment rate in the Palestinian autonomy areas is sky high, the situation as a whole is very bad, being dominated by lack of food, critical health conditions and miserable living conditions.

 

Norway has put one-sided claims on the Palestinian government.

Why is Norway so restrained when it comes to critizing and putting claims on Israel?

If Norway is to have a positive role as a mediator in the future,

it is important for Norway to act as a neutral part.

 

Norwegian organisations do very fine work in the area. Many towns and groups have established friendship and co-operation with cities and institutions in the Palestinian autonomy areas as well as in Israel. Our hope is that Norway will work for a just peace solution to the Israeli-Palestinian conflict, that Norway can build upon  established relations and play a positive part in the effort of liberating Palestine from the Israeli occupation, and work for a free and independent Palestinian state.

 

Norway has a moral obligation.

The establishing of the Palestinian authorities was a result of the Oslo agreement:

Norway must give economic, bilateral support to the Palestinian government now!

 

Signing the petition went on between 22 to 26 June, and it was signed by women from 22 organisations. The draft was sent to individuals having ties to various peace and solidarity organisations, religious organisations, political organisations, women’s organisations and other NGOs. The intention of the initiators from The Norwegian Peace Association was to demonstrate that Palestinian women and the Palestinian people have the support of Norwegian women across political and religious borders.

 

The petition Solidarity with Palestinian Women!  was published in the Norwegian newspaper Klassekampen on Saturday 1 July.

 

Everyone who signed this petition has signed it in person, and are

women being active in various Norwegian NGOs and political parties.

 

 

 

Overlevert Regjeringen v/statssekretær i Utenriksdepartementet,

Raymond Johansen, Oslo, 30. juni 2006

 

Norsk kvinneopprop juni 2006 til den norske regjering om

å oppheve boikotten av den palestinske regjeringen:

Solidaritet med palestinske kvinner.

Vi ønsker med dette oppropet fra kvinner i Norge å vise

vår solidaritet med palestinske kvinner som opplever nød og

utrygghet hver dag. Dette rammer barn og unge aller mest. Hele den palestinske befolkningen er frustrert og demoralisert pga at det internasjonale samfunnet boikotter en regjering som er demokratisk valgt slik det internasjonale

samfunn selv har bedt om.

 

Store deler av palestinsk jord er konfiskert eller gjerdet inne. Den internasjonale boikotten har hatt katastrofale følger. Arbeidsløsheten i de palestinske selvstyreområdene er skyhøy. Situasjonen er prekær. Forholdene er preget av stor nød, sult, kritiske helseforhold og elendige levekår.  

 

Norge har stilt ensidige betingelser til de palestinske selvstyremyndighetene. Hvorfor er Norge så tilbakeholdne med å rette kritikk mot og stille krav til Israel?

            Skal Norge kunne medvirke til at dialog kan komme i gang,

er det viktig å opptre som nøytral part.

 

Norske organisasjoner gjør mye godt arbeid i området. Mange byer i Norge har vennskapssamarbeid med byer og institusjoner både i selvstyreområdene og i Israel. Vi håper at Norge kan bygge på gode relasjoner og fortsatt spille en rolle i arbeidet for en frigjøring fra okkupasjonen, for en rettferdig fredsløsning på konflikten med Israel og for en fri og selvstendig palestinsk stat.

 

Norge har et moralsk ansvar. Selvstyremyndighetene er et resultat av Oslo-avtalen:

Norge må gi økonomisk bilateral støtte

til den palestinske regjeringen nå.

*          *          *

Oppropet foregikk mellom 22. og 26. juni og ble sendt ut til enkeltpersoner med tilknytning til ulike freds- og solidaritetsorganisasjoner, religiøse organisasjoner, politiske organisasjoner, kvinneorganisasjoner og interesseorganisasjoner. Tanken med oppropet var å vise at støtten til de palestinske kvinnene og til det palestinske folket har bred støtte på tvers av politiske partier og religion og livssyn. De som har underskrevet har tilknytning til en eller flere av 22 organisasjoner:

Bestemødre for fred, Fellesutvalget for Palestina, FIAN (FoodFirst Information and Action Network), Human-Etisk Forbund, IFOR - The International Fellowship of Reconciliation Norge, Informasjonsarbeidere for fred, Kvekerne i Norge, Kvinner i Svart, LO Oslo, MSS - Muslimsk studentsamfunn, Norges Fredslag, Norges Fredsråd, Norges Kristelige Studentforbund, Norsk Folkehjelp, Oslo AP - Internasjonalt Forum, Oslo AP- Fredsforum, Palestinakomiteen, Palestinsk – Norsk Kulturorganisasjon, Senterpartiet, Sosialistisk Ungdom, SV, Transcend Norge

 

WWW.SAFSAF.ORG