يويـــــــا

بقلم ناجي العلي

غناء :

 

 

ما بدنا طحين                  يو يا

ولا سردين                     يو يا

بدنا قنابل                       يو يا

حكام تنابل                     يو يا

تنابل من                        يو يا

أمريكيين                        يو يا

والرجعيين                      يو يا

دايماً راكعين                   يو يا

احنا الكادحين                 يو يا

دايماً صامدين                  يو يا

خليك نظيف                   يو يا

متكنش خفيف                يو يا

اياك تساوم                    يو يا

أو يوم تهاجر                   يو يا

سلاحك بايدك                 يو يا

يدلك عَ طريقك                يو يا

عقلك براسك                  يو يا

تعرف خلاصك                  يو يا