Tidspunkt: 15.05. 2013
Nakba-markering foran Stortinget onsdag 15. mai kl. 17.00

Den 15.mai markeres 65 årsdagen for Al Nakba (katastrofen). Al Nakba er betegnelsen på fordrivingen av 750 000 palestinere fra hjemmene sine og tømmingen av 530 palestinske landsbyer i forbindelse med opprettelsen av staten Israel i 1948. FNs resolusjon 194, punkt 11, fra 1948, fastslår flyktningenes rett til tilbakevending. I resolusjonen ble også United Nations Conciliation Commission for Palestine (UNCCP) opprettet for å sikre palestinerne rett til retur og økonomisk kompensasjon. UNCCP har aldri kunnet utføre den jobben, fordi Israel systematisk og målrettet har hindret at de palestinske flyktningene skal kunne vende tilbake. Dette har skjedd strategisk ved å ødelegge forlatte landsbyer, ved å vedta lover som legaliserer overtakelse av forlatt palestinsk eiendom, og ved lover som tillater alle jøder, men ingen palestinere, å bosette seg i Israel.

Det internasjonale samfunnet har latt dette skje til tross for at resolusjon194 har blitt vedtatt i FNs generalforsamling over 100 ganger siden 1948.Palestinere utgjør i dag verdens eldste og største flyktningebefolkning. Hos FNs hjelpeorganisasjonen for palestinske flyktninger (UNRWA) er det i dag registrert 4,6 millioner palestinske flyktninger, men tallet på verdensbasis anses å være langt større. Palestinske flykningers rett til å vende tilbake til hjemmene sine er ufravikelig, og selv om det har gått 65 år siden fordrivelsen, er saken like aktuell nå som før.

Møt opp for å vise din solidaritet med det palestinske folket!

Fra 1948

Paroler: Okkupasjonen må opphøre.

La de palestinske flyktningene komme hjem.

Fjern de ulovlige israelske bosetningene.

Boikott Israel


Foreløpige appellanter: Annicken Lundgård, leder av Palestinakomiteen Norge

Arrangør: Palestinakomiteen i Oslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

safsaf.org - 25-04-2013