Addameer: Israel bruker fangespørsmålet som et pressmiddel

Publisert: 20. september 2013


Artikkelen av Sissel Henriksen er publisert i Klassekampen, 18. september 2013

TØFT: Det er de palestinske barna som rammes hardest av Israels fengslingspolitikk, sier Sahar Francis, leder i en støtteorganisasjon for palestinske fanger.Ved siste opptelling, 1. august, satt det 195 palestinske barn under 18 år i israelske fengsler. 36 av dem var under 16 år.

- Det er beintøft for barn å havne i fengsel, sier Sahar Francis, leder i Addameer, støtteorganisasjon for palestinske fanger.

Israel har lenge fått kraftig kritikk fra menneskerettighetshold for den utstrakte fengslingen av palestinske barn. I mars kom FNs barnefond, Unicef, med en rapport som viste at mellom 7000 og 8000 palestinske barn har vært arrestert de siste ti årene, og at 75 prosent av de arresterte barna har blitt fysisk mishandlet. De fleste palestinske mindreårige som blir arrestert, er anklaget for steinkasting, noe som kan straffes med opp til 20 års fengsel. Trass i kritikk fortsetter Israel å arrestere barn.
- Det er jo lettere å presse en 15-åring til å tilstå at han har kastet stein, sier Francis. - Israelerne pumper de unge for all informasjon de kan tyne ut av dem. Om ikke informasjonen blir brukt umiddelbart, så samler de opp til seinere bruk.

De siste månedene har det vært et økt antall systematiske angrep mot barn, særlig i Hebron-området.
- I mars var det massearrestasjon i Hebron av barn på vei hjem fra skolen. Barn ned til 13 år, mange var 14-15 år. De ble løslatt, noen etter få timer, andre etter noen dager, men alle ble dårlig behandlet.

Traumatiserte barn
Barna får seinskader som posttraumatisk stress, angst og søvnvansker.
- Mange får store konsentrasjonsvansker og dropper ut av skolen etterpå. Dessverre har vi ikke nok støtteprogrammer for barn. Foreldrene er sjølsagt livredde for at barna skal havne i fengsel, og prøver å vokte dem strengt. Ungjenter som fengsles blir ofte hardt kontrollert av familien etterpå, sier Francis.
- Er det også snakk om seksuell trakassering/overgrep?
- Ja. Men de som utsettes for det, vil neppe fortelle om det fordi det er skambelagt. Kvinner som besøker sønner og ektemenn i fengsel blir også trakassert, og må ofte kle seg nakne for sikkerhetskontroll.
Hun anslår at 40 prosent av den palestinske mannlige befolkningen har vært arrestert minst en gang. Noen har sittet opp til 13 år av livet i såkalt administrativ forvaring, uten anklage og rettssak.
- I mars 2002, under den andre intifadaen, arresterte israelerne 15.000 på en måned. De raidet byer og tok alle menn mellom 16 og 46 år til interneringssentre.
Siden så mange palestinske menn blir arrestert må mange barn vokse opp uten kontakt med far. Og etter at de har fylt 15 får ikke unge gutter se sin fengslede far. De palestinske fangene sitter i fengsel i selve Israel, og for å besøke fengslede må palestinerne ha passerseddel til Israel. Ingen gutter over 15 år får slik tillatelse.

Svingdørpolitikk
Da Oslo-avtalen ble inngått var spørsmålet om de palestinske fangene et av de vanskelige temaene som ikke ble behandlet.
- Når du ser på avtalen, er der ingenting som begrenser israelernes bruk av militær strafferett mot palestinerne, eller Israels mulighet til å dure inn i landsbyer og byer og arrestere palestinere. Israel snakker om sikkerhetshensyn, men de bruker arrestasjonspolitikken for å trakassere og bryte ned det palestinske folket og samfunnet, sier Francis.
I de pågående USA-ledete samtalene mellom palestinere og Israel, var løslatelsen av 104 fanger som har sittet siden før Oslo-avtalen et lokkemiddel for å få palestinerne til å gjenoppta samtaler trass i Israels bosettingsbygging.
- 26 av de 104 er løslatt. Så får vi nå se. Israel har i alle årene etter Oslo brukt fangespørsmålet som pressmiddel. De løslater noen og arresterer noen andre, som en rein svingdørspolitikk. Da Hamas fikk gjennom amnesti for 1027 fanger i 2011, ble det samtidig arrestert 470. Og 14 av de 1027 fangene er arrestert på nytt, noen av dem risikerer å få tilbake sine tidligere dommer.

Politiske fanger
- Mange reagerer på at dere bruker begrepet politiske fanger også om palestinere som har begått drap på sivile?
- Når vi sier politiske fanger, mener vi at de er fanger på grunn av den politiske konflikten, ikke på grunn av sine politiske meninger. Men for å skille dem som er dømt for grove voldshandlinger kan du jo se på lengden på dommene. Bare 514 av de 5068 har fått livstidsdommer, som er straffen for grove forbrytelser. Og Israel har helt siden okkupasjonens start fengslet palestinere i stort omfang, uavhengig av om de angrep sivile eller ikke.
Francis påpeker at Israel opererer med to ulike juridiske systemer for palestinere og israelere. Mens palestinere blir stilt for militærdomstoler, stilles israelske bosettere på Vestbredden for sivile domstoler.

- Hvorfor er det bare palestinere som skal straffes for å drepe sivile? spør hun.
- Hva med israelske soldater som dreper sivile? Hva med bosettere? En bosetter som drepte en tolv år gammel palestinsk gutt fikk seks måneder samfunnsstraff. Fangespørsmålet handler ikke om sikkerhet, like lite som sjekkpunktene og muren handler om sikkerhet. Det handler om å psyke ut palestinerne på ulike vis: ved fengsling, ved at du er prisgitt en 17-årig soldat på sjekkpunktet, at du aldri kan planlegge noe. Det finnes ikke sikkerhetsgrunner for å nekte en kvinne adgang til sykehus, eller nekte en 15-åring å møte faren sin, sier Francis.

Sahar Francis var en av innlederne på seminar om Osloavtalen, 13. september på Litteraturhuset, arrangert av Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for Palestina, Networkers SouthNorth, Institute for Palestine Studies, Beirut og Fafo. Se også internasjonal konferanse om Palestina, 1. 2. november i Oslo:


www.ocp2013.no

 

 

 

 

*

 

safsaf.org - 26-09-2013