Israels sjel er i fare

- Det hender at israelske soldater setter på musikk og får palestinske jenter på vei hjem fra skolen til å danse for seg. Nylig døde en mann av hjerteinfarkt mens han ble holdt igjen i buret, sammen med mange andre palestinere, som sild i tønne, i stekende varme, uten forklaring, skriver professor Thomas Hylland-Eriksen.

FOTO: ABED OMAR QUSINI REUTERS/NTB SCANPIX


Israels sjel er i fare

Hverken holocaust eller palestinsk terrorisme kan unnskylde den brutale og ydmykende behandlingen av semittisktalende brødre og søstre.

Kronikk Thomas Hylland Eriksen , Universitetet i Oslo

Oppdatert: 30.mai. 2014 12:13


Diskusjonen om akademisk boikott av Israel er i gang igjen. Likevel nølte jeg ikke da det kom en invitasjon om å holde hovedforelesningen på den israelske antropologforeningens årsmøte i Jaffa i midten av mai.

Thomas Hylland Eriksen, professor

Dype forskjeller

Jeg har tidligere forelest i land som ikke er utpreget demokratiske, som Iran, og det er nettopp når det er stor uenighet og dype forskjeller at det er viktig å holde samtalen gående. Dessuten er det full ytringsfrihet i Israel. Derfor takket jeg ja, på betingelse av at jeg også fikk gjøre noe meningsfylt i de okkuperte områdene. Kravet ble innfridd, jeg fikk besøke palestinere på Vestbredden og tale for palestinere og nordmenn på et arrangement i det palestinske Øst-Jerusalem.
Meningsbærende

Det finnes ikke noe mer meningsbærende sted i verden enn denne kompakte, tett befolkede flisen av et land. Israel/Palestina har så mange lag av historie at det knapt finnes en sten som ikke minst tre grupper gjør krav på, og som de forteller tre ulike, motstridende historier om. Det er hat, forakt og gjensidig mistenksomhet. Likevel er det ikke intoleranse som er problemets rot, men fysiske ressurser som hus, jord og vann.

Noen går med nøkler rundt halsen
En apartheidstat

Israel er et demokratisk land, men også en apartheidstat. Den israelske staten fratar palestinere deres eiendommer og territorier, kontinuerlig. Å snakke om en ‘konflikt’ i en slik sammenheng blir misvisende fordi det skaper inntrykk av jevnbyrdighet. Det er riktig at palestinere, og ikke israelere, har gjennomført selvmordsaksjoner og andre terrorangrep. Men det er ikke palestinere som har fordrevet israelere fra gård og grunn i over 60 år, og som daglig utsetter sine naboer for ydmykelser og overgrep.

Israel er et demokratisk land, men også en apartheidstat.
Nakba

Israels marginalisering av palestinerne begynte med opprettelsen av den israelske staten i 1948, da rundt 80 prosent av landets arabiske befolkning ble fordrevet fra sine hjem. De fleste av disse familiene lever nå som flyktninger på Vestbredden. Årlig minnes de Nakba, «katastrofen», og noen går med nøkler rundt halsen for å synliggjøre at de krever retten til å vende tilbake til sine hjem.
Sterkere kontroll

Senere har Israel vunnet kriger, slått ned opprør, blitt rammet av og forsvart seg mot terrorangrep. Landets svar på krav fra palestinerne og det internasjonale samfunn er ikke å lete etter løsninger, men å styrke kontrollen over palestinernes bevegelser og deres territorium. Det er på dette området at likhetene med apartheid er mest slående.
Gjerde eller mur?

Jerusalem er omgitt av Vestbredden på tre sider. Øst-Jerusalem er en del av Palestina, men befinner seg på israelsk side av barriθren som skiller Vestbredden fra Israel. (Noen kaller den et sikkerhetsgjerde, mens den for andre er en apartheidmur.) Palestinere fra Vestbredden som vil til Jerusalem eller omvendt, må søke om tillatelse. Det kan ta lang tid å få den, om den overhodet blir innfridd.

Av og til blir de holdt inne i sperringen, utformet som et bur, en times tid.
Som sild i tønne

Deler av muren er bygget et stykke inne på Vestbredden, noe som både isolerer enkelte palestinske landsbyer fra resten av det okkuperte området og øker Israels landområde. Palestinske barn som bor i landsbyer på israelsk side av muren får ikke gå på skole i Jerusalem, og må passere sikkerhetssperringer hver dag på vei til og fra skolen.

Av og til blir de holdt inne i sperringen, utformet som et bur, en times tid. Andre ganger slipper de ut etter to minutter. Det hender at israelske soldater setter på musikk og får palestinske jenter på vei hjem fra skolen til å danse for seg. Nylig døde en mann av hjerteinfarkt mens han ble holdt igjen i buret, sammen med mange andre palestinere, som sild i tønne, i stekende varme, uten forklaring.
Bosetninger store som byer

Det har vært skrevet mye om jødiske bosettinger på Vestbredden. Jeg var tidligere blitt fortalt at disse var ulovlige, at den israelske staten offisielt ikke støttet dem, og at beboerne stort sett var ortodokse jøder som av religiøse årsaker insisterte på retten til å bo i sitt mytiske Samaria. Dette viste seg ikke å stemme.

Den første bosettingen jeg så på mitt besøk til de okkuperte områdene, var på størrelse med en by, med massive boligblokker og en velutviklet infrastruktur. Bosetterne har en langt bedre vannforsyning enn palestinerne rundt, grønne plener og svømmebassenger. Boligene er rimelige, og maten i butikkene inne i bosettingen er subsidiert.

Det anslås at 650.000 israelere nå bor i bosettinger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, som ifølge internasjonal rett er ulovlige, men som den israelske staten anerkjenner og støtter økonomisk og institusjonelt. I tillegg finnes det bosettinger som ikke får statlig støtte, og som også Israel anser som ulovlige.

Landet blir gradvis splittet opp av de jødiske bosettingene.
Kontrollert av "moderlandet"

Vestbredden fungerer omtrent på samme måte som en bantustan (hjemland for svarte sørafrikanere) i apartheids siste fase. Økonomien er i praksis kontrollert av «moderlandet». Israel kan når som helst holde igjen skatteinntekter til palestinerne, de kan uten forvarsel stenge grensen slik at palestinere som arbeider i Israel ikke kommer seg på jobb, og det israelske byråkratiet er på sitt minst effektive når en palestiner søker om for eksempel byggetillatelse.
Mindre selvstendig

På enkelte områder er Vestbredden mindre selvstendig enn en bantustan. Landet blir gradvis splittet opp av de jødiske bosettingene. Da muren ble bygget, var det mange som mistet hele eller deler av sin eiendom, uten å få reell erstatning. De hvite i Sør-Afrika forsøkte aldri å spise seg inn i de svarte hjemlandene.

Israel har også bygget førsteklasses veier der fargen på bilskiltet avgjør hvem som har rett til å bruke dem. En av hovedveiene fra Jerusalem til Tel Aviv går gjennom Vestbredden, men du ser ingen biler med grønne skilt der (altså palestinske kjøretøy). Offisielt skyldes dette sikkerhetsmessige hensyn. Også på dette området skårer Israel dårligere enn Sør-Afrika i apartheidtiden. Det fantes ikke veier i de svarte hjemlandene som ikke var tilgjengelige for svarte afrikanere.
Bidrar til mer hat

Det er lett å se at barriθren, bosettingene, soldatene, sikkerhetspostene og de eksklusive veiene hverken er en oppskrift på forsoning og kompromiss eller en medisin mot terrorisme og selvmordsangrep. Tvert imot er det åpenbart at den israelske staten aktivt bidrar til stadig mer hat, desperasjon og uforsonlighet på palestinsk side.
Intern kompleksitet

Nå skal det tilføyes at det israelske samfunnet har sin egen interne kompleksitet, som ofte blir oversett av omgivelsene. Rundt 20 prosent av befolkningen i selve Israel er arabere, mange av dem bor i Galilea, som slapp unna nakbaen i 1948. Og den jødiske befolkningen sammensatt. Elitene består for en stor del av ashkenazi-jøder med bakgrunn fra Europa, mens mizrahim med bakgrunn fra Midtøsten og Nord-Afrika er dårlig representert i ledende stillinger overalt.
Den harde linjen

Nyere jødisk innvandring, særlig fra Russland etter 1990, har også endret befolkningssammensetningen. Generelt står de russiske jødene til høyre politisk og støtter opp om den harde linjen overfor palestinerne. En av mine kolleger kommenterte at med den nåværende demografien i Israel, vil Arbeiderpartiet eller andre moderate krefter aldri kunne komme tilbake til makten.
Spesielt opprørende

Ville jeg ha takket ja til invitasjonen nå? Utvilsomt. Hverken fangeleiren på Guantánamo eller krigene i Afghanistan og Irak tørket ut strømmen av akademiske besøk til USA, og det finnes ingen akademisk boikott av det brutale og udemokratiske Kina.

Likevel er Israel spesielt opprørende, kanskje fordi kontrastene er så store: Det er ytringsfrihet og religionsfrihet, utvalget i butikkene er upåklagelig, og levestandarden er høy. Men for å kunne nyte den eksepsjonelt rike kulturhistorien, de fargerike markedene og den utsøkte maten fullt ut, er det nødvendig å glemme landets mørke side. Det kan nok la seg gjøre, men bare hvis man holder seg innenfor barriθren. Bare da er det mulig å minnes holocaust, men å glemme nakba.

Publisert: 29.mai. 2014 21:30Lars Gule • for en dag siden

Det er få stater i verden som framstår uten mangler og lyter når det gjelder demokrati og respekt for menneskerettighetene. Heller ikke USA kan unnslippe kritikk. Og Norge har også sine svin på skogen (blant annet med alt for omfattende bruk av varetektsfengslinger).

Likevel er hver sak - og hvert land - unikt. Det innebærer også at det må brukes ulike virkemidler når kritikken av uakseptable forhold skal understrekes og press skal anvendes for å sikre positive endringer.

Det unike med Israel er at staten ble grunnlagt som en apartheid-stat. Det skulle være en stat med spesielle rettigheter for ιn etnisk (etno-religiøs) gruppe. Det var derfor nakba var en uunngåelighet. Det er derfor Israel aldri har villet innrømme flyktningene deres folkerettslig forankrede rett til å vende tilbake til hjemlandet. Det er derfor det er forskjeller på jøders og palestineres borgerlige rettigheter innenfor Israels grenser. Og det er derfor apartheidsystemet blir grotesk tydelig i de okkuperte områdene. Israel kan ikke godta like rettigheter for palestinerne fordi det ville innebære at det demokratiet jødiske israelere i dag nyter godt av, ville føre til Israels avskaffelse som etnokrati (stat med eksklusive rettigheter for ιn gruppe). Derfor har det aldri kommet reelle innrømmelser i de såkalte fredsforhandlingene fra 1993 og fram til i dag. Tvert imot har Israel skjerpet kravene - palestinerne må godta Israel som jødisk stat før det blir forhandlet videre. Uten at dette israelske kravet innebærer noen som helst lovnad om reelt palestinsk selvstyre.

En apartheidstat kan bare opprettholdes med vold og makt. Og det bruker Israel. Sporadiske kriger mot sivilbefolkningen når motstanden øker og terror benyttes av palestinerne. Men den daglige undertrykkelsen er også nødvendig. Den omfatter tortur av barn (og voksne), trakassering, ydmykelse, brutalitet... Og ja, dette ødelegger også israelernes sjel. Men slikt har aldri bekymret apartheidtilhengerne.

Det er motstand som fører til endring. Og det er internasjonal solidaritet. Det er derfor det nå er nødvendig med boikott av Israel. Hylland Eriksen har helt sikkert holdt kritiske innlegg under sine besøk i Israel og presentert enda mer kritikk i private samtaler med kolleger. En del av våre israelske akademiske kolleger er til og med enige i kritikken av deres stat.

Men alt dette kan Israel leve godt med - så lenge ikke det gjøres noe som virkelig truer statsdannelsen og dens politikk overfor palestinerne. Israel har nok lært å leve med denne dobbeltheten enda bedre enn det Sør-Afrika gjorde. Derfor trengs langt skarpere virkemidler en kritiske samtaler med akademiske kolleger.

Det er derfor det er nok nå. Og boikott påkrevet. Etter 60 år med apartheid og 20 år med illusoriske fredsforhandlinger.

Vi vet også at boikott virker. For det er nettopp noe Israel frykter. De israelske mottiltakene mot den internasjonale boikottbevegelsen er det beste bevis på at boikott, så tilbaketrekning av investeringer og til slutt sanksjoner, vil ha effekt.

Lars Gule
les mer
79
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Olav Allert Nygard Lars Gule • for en dag siden

Snakk om å bomme Lars Gule , Israel er ingen Aprtheid stat som du prøver å fremstile det gang på gang !
FN opprettet
Palestinamandatet 25. april 1920, og bestod av det som i dag utgjør Gaza, Vestbredden,Israel og Jordan. Jordan ble utskilt som administrativ enhet underlagt britisk kontroll i april 1921, uten at Storbritannia hadde noen reell myndighet til å gjøre dette.
Jordan ble selvstendig i 1946 og utgjør 77 prosent av det .Det hadde vært rett å si at verdens politikere med
Storbritannia i spissen delte «Palestinamandatet» i tre deler, OG (dette er spesielt viktig) tilbød araberne mer land enn Israel i 1947. Problemet var at araberne IKKE VILLE HA det de ble tilbudt. DE VILLE HA ALT. Derfor nektet de.
Det er problemet i dag også , de vil ha jødene vekk fra området som dem har vært i mer enn 3000 år. De skulle i utgangspunktet hatt mere land , men det blei redusert dessverre .
51
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule Olav Allert Nygard • for en dag siden

FN eksisterte ikke i 1920.

De mandatene som ble opprettet etter 1. verdenskrig var ikke annet enn de illegitime kolonimaktenes forsøk på å gi de nye områdene de kontrollerte etter oppdelingen av det osmanske riket, en juridisk ferniss.

Men om Nygard hadde tatt seg bryet med å lese mandaterklæringene, ville han sett at det å være mandatmakt innebar å forvalte et territorium og dets innbyggere slik at det kunne etableres selvstendige stater innenfor territoriet. Dette gjaldt også for Palestina - som ble mandat i 1922. Den oppdelingen av territoriene som skjedde i perioden fra 1917 til 1922, er overhodet ikke noe bevis på at Storbritannia delte territorier opp uten rettslig grunnlag. Det var verken større eller mindre rettslig grunnlag for erobringen av Palestina i 1917 enn det var for opprettelsen av Trans-Jordan som eget mandat eller konsolideringen av Palestina som mandat i 1922. Og alt sammen fikk nettopp til slutt Folkeforbundets "velsignelse".

Men oppfylte Storbritannia sin forpliktelse som mandatmakt? La Storbritannia til rette for opprettelsen av en uavhengig palestinsk stat, basert på demokrati? Nei, det gjord mandatmakten IKKE. Blant annet ved å tillate sionismens prosjekt. Storbritannia ønsket en lojal kolonibefolkning og trodde de ville få det ved å tillate sionistisk kolonisering. I tillegg trodde svært mange britiske politikere (og andre) på mytene om et jødisk hjemland i Palestina. Dermed ble kursen satt mot katastrofen.

Storbritannia la grunnlaget for dagens konflikt ved å legge til rette for den omfattende sionistiske koloniseringen og statsbyggingen - på palestinernes bekostning. Men palestinerne har protestert i snart 100 år og vil fortsette protestene til de har en egen og demokratisk stat.

Lars Gule
les mer
36
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Klaus Olsen Lars Gule • for 19 timer siden

Nå gjør Gule seg dummere enn lov er for å fremme sitt jødehat ! Folkeforbundet var forløperen for FN 1920 med Japan som medlem til og med. Palestina eksisterer ikke. Ble et begrep så sent som i 1970-årene. Før det var det romerne som døpte Det Omanske riket for palestine for å utslette den opprinnelige jødiske bosettingen. Siden har ikke palstina eksisteert før Arafat omdøpte området. Jordan var bl.a en del av Arafats palestina, helt til hans egyptiske hær ble kastet ut på grunn av terrorisme mot befolkningen. Våkn opp.
22
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule Klaus Olsen • for 18 timer siden

Palestina eksisterer ikke? Hm, hva var det da mandatområdet het som sionistene ville ha? Hvorfor etablerte de koloniseringsselskaper for og i Palestina? http://en.wikipedia.org/wiki/P...

Hvorfor omhandler Balfour-erklæringen Palestina? Osv., osv.

Jeg venter ikke svar fra personer som åpenbart ikke har fnugg av historiske kunnskaper, men som rører sammen det utroligste.

Les et leksikon.

Lars Gule
19
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Øivind Thorbjørnsen Lars Gule • for 18 timer siden

Da vet du vel hvorfor landet ble kalt Palestina i sin tid? Det hadde ingen ting med palestinere og gjøre..
18
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Klaus Olsen Lars Gule • for 15 timer siden

Fortsetter å gjøre seg dum Lars Gule ? Staten Palestina eksisterer ikke. Finnes ingen statlig ledelse, ingen regjering, ingen grenser, ingenting. Årsaken er at Palestinerne ikke får lov å danne et land . Nermeste man kommer Palestine som nasjon, er Jordan som England ga til en prins fra Saudi Arabia, bestefar til nåværende konge, etter først å ha gitt hele området til Jødene. Araberne vil heller ikke ha Jordan tilbake, bare hate og utslette det lille demokratiet i området.
Les litt fakta, og ikke bare ensidig krigspropaganda .
10
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule Klaus Olsen • for 15 timer siden

Skal vi le av tåpelighetene? Prins fra Saudi-Arabia? Abdallah ibn Hussein kom fra Hijaz. Før dette området ble kontrollert av Saudi-familien.

Og han ble tildelt et området hvor han sto med betydelige styrker han hadde forsøkt å unnsette sin bror, Feisal ibn Hussein, med i Damaskus. Abdallah kom ikke lenger enn til Maan i det som ble hetende Trans-Jordan.

Og hvor i all verden har Olsen det fra at hele området, dvs. Trans-Jordan, ble gitt til jødene? Det hadde også vært kjempeflott om Olsen kunne fortelle med hvilken rett britene kunne gi dette området til jødene?

Uansett, grunnkurs i elementær historie om Palestina-konflikten blir fort en avsporing fra saken: Hva gjør vi i dag med Israels totale mangel på vilje til fred?

Lars Gule
16
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Jan Syvertsen Lars Gule • for 13 timer siden

Israels totale mangel på vilje til fred???? Lars Gule, hvilken hatefull verden lever du i??? Så lenge Hamas ikke anerkjenner israel, slutter å skyte raketter og lærer barna på skolen å hate jædene, så blir det ingen fred. Wake Up!!!!!
6
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule Jan Syvertsen • for 13 timer siden

Hvor lenge har Syvertsen fulgt denne konflikten? Hamas ble dannet i 1988. Da hadde Israel eksistert i 40 år og Vestbredden/Gaza vært okkupert i 20. Ingen fred i sikte, men okkupasjon, trakassering, utbygging av bosettinger osv., osv.

Ikke rart at Hamas startet sin virksomhet - som reaksjon på okkupasjonen.

Og hvor mye hat mot tyskere lærte ikke norske barn under krigen? En okkupasjon som varte i fem år. Sammenlign det med dagens situasjon - mer enn 60 år etter Nakba og 40 år etter okkupasjonen av Vestbredden og Gaza. Uten håp i sikte - med daglig trakassering osv.

Israels politikk er vold og skaper motstand - inkludert vold og terror, dessverre. Men det er absolutt helt og fullt forutsigbart. Slik sett er Hamas et Frankensteins monster - skapt av Israel.

Og bemerk at Israel og israelske ledere aldri har anerkjent palestinske rettigheter til egen stat og flyktningenes retur.

Lars Gule
11
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Jan Syvertsen Lars Gule • for 13 timer siden

Jeg har faktisk fulgt denne konflikten i mange mange år, og skal ikke forsvare "alt" Israel gjør, men ensidigheten din er skremmende..
7
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule Jan Syvertsen • for 13 timer siden

Nettopp, da kan vi få Syvertsens balanserte framstilling av apartheid i Sør-Afrika, den tyske okkupasjonen av Norge, eller den sovjetiske okkupasjonen av Ungarn og Tsjekkoslovakia. Ensidig må det i alle fall ikke være. For det er jo noe bra på begge sider i en konflikt ... Eller var det ikke slik?

Lars Gule
10
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Oskar Hansen Lars Gule • for 2 timer siden

flott innlegg.
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Oskar Hansen Jan Syvertsen • for 2 timer siden

HAMAS opprett ved hjelp av ISRAEL.
•
Svar
•
Del ›
Avatar

Denne kommentaren ble slettet.
Avatar
Lars Gule DHV84 • for 11 timer siden

Svare en anonym ignoramus? Som lyver så der renner av hyn?

Neppe.

Lars Gule
3
•
Svar
•
Del ›
Avatar
odisands Lars Gule • for 2 timer siden

Du kan jo begynne med å be dine arbaervenner slutte med å å sende raketter over Israel. Det er en bra begynnelse. Og kanskje Hamas skal slutte med hat-undervisningen sin i barneskolen. Det er også bra for fred, på sikt.

Hva foreslår du? At israelerene skal takke og bukke til terror? Er du serios?

Odd Jan Sandsdalen
1
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule odisands • for 2 timer siden

1) Jeg har kritisert palestinsk terror i årevis.

2) Israel skal trekke seg tilbake, avslutte okkupasjonen, tillate de palestinske flyktningene å vende hjem og sikre alle borgere i Israel like rettigheter.

Lars Gule
2
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Øivind Thorbjørnsen Lars Gule • for 18 timer siden

http://www.miff.no/apartheid-a...
8
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Anders Ulstein Lars Gule • for en dag siden

Israel er en jødisk stat av historiske årsaker og ikke minst som løsning på den forfølgelse og forsøket på utslettelse av alle jøder under Holocaust. FN opprettet på samme tid i 1948 en palestinsk stat. Den ene som svar på arabisk nasjonalisme og den andre som svar på jødisk nasjonalisme.

Den jødiske staten staten gir like rettigheter til alle sine borgere. Derfor kan den ikke være en apartheidstat. Gule inntar en ekstrem posisjon. Den vanlige begrunnelsen for "aparteid-anklagene baserer seg på segregering på deler av Vesbredden, men dette kontrollregimet er basert på sikkerhetshensyn og tilpasses trusselbildet og ikke minst del av forhandlingene. Uten palestinsk terror ville det ikke vært et sikkerhetsgjerde og ingen veisperringer.

Sitat uavhengighetserklæringen:

THE STATE OF ISRAEL will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles; it will foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants; it will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture; it will safeguard the Holy Places of all religions; and it will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations.
43
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule Anders Ulstein • for en dag siden

Det er utvilsomt riktig at den faktiske staten Israel slik den ble til i 1948, er et resultat av holocaust og annen jødeforfølgelse. Men det er åpenbart for alle ikke-ekstreme mennesker at det er fullstendig meningsløst at befolkningen i et territorium som IKKE var eller er ansvarlig for jødeforfølgelsene i Europa, skal betale prisen for jødiske lidelser.

Skulle det opprettes en jødisk stat som følge av holocaust og annen jødeforfølgelse, burde denne staten ligget på tysk territorium - eller russisk.

Ved å være en stat for jøder, kan Israel pr. definisjon ikke gi samme rettigheter til alle sine "innbyggere". Og har heller aldri gjort det. Men det er sant at mange palestinere i Israel har flere rettigheter enn for eksempel svarte i Sør-Afrika under apratheidperioden.

Apartheid betyr adskillelse - og det er derfor en treffende karakteristikk av Israel også innenfor 1948-grenselinjene. For adskillelse har vært og er i praktisk politikk det som stor grad skjer mellom jøder og palestinere.

Den palestinske terroren er forkastelig og kontraproduktiv, men absolutt ingen unnskyldning for Israels apartheidpolitikk.

Lars Gule
31
•
Svar
•
Del ›
Avatar
odisands Lars Gule • for 21 timer siden

Du vet bedre enn dette Gule. Jodene i dette området av verden går tilbake minst 6000 år. Og Jerusalem var den "lovede by". Ikke kom med at de burte fått land i Russland eller Tyskland. Men du håper vel på at den gamle sannheten om at gjentar du en logn mange nok ganger, så tror folk på den.

Odd Jan Sandsdalen
33
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule odisands • for 21 timer siden

Jasså? Hvis alle jøder som i dag bor i Israel, egentlig befant seg i Palestina og hadde 6 000 år gamle røtter der, hvorfor måtte det da en massiv innvandring til for å etablere staten Israel? Hvorfor var det da bare noen titusentalls jøder i Palestina omkring 1900? Og hvorfor var det ikke mer enn ca. 600 000 jøder i Palestina i 1948, etter 50 år med sionistisk propaganda? Hvorfor måtte uavhengighetserklæringen til den nye staten fastslå at: "THE STATE OF ISRAEL will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles"?

Jo, det var fordi det ikke hadde eksistert noe stort jødisk samfunn i Palestina gjennom de siste ca. 1 500 årene. (Visst fantes det noen mindre jødiske samfunn på enkelte steder i Palestina). Derimot fantes det et palestinsk samfunn. Med palestinere - noen av dem etterkommere av jøder som hadde konvertert fra jødedom til islam - med røtter i territoriet godt over 1 000 år (for å ta forsiktig i).

De jødene som innvandret til Palestina i det 20. århundre hadde i all, all hovedsak en MYTISK (religiøs) tilknytning til Palestina. Men myter og religion gir ikke hevd på et territorium. Det er det besittelse som gjør. Derfor har palestinerne et soleklar moralsk og juridisk rett til sitt eget territorium.

Lars Gule
22
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Øyvind Steinsvåg odisands • for 14 timer siden

Det å ønske at noe er sant er ikke det samme som at noe er sant Odd Sandsdalen. Det å argumentere med at jødene har krav på Israel pågrunn at jødene tidligere har hatt besittelse av dette området, vil følge samme logikk som at Russland har historisk rett på Krim, at Marokko har historisk krav på Vest Sahara, at amerikansk urbefolkning har historisk rett på USA osv. Det er et dårlig argument alle andre steder og det er et dårlig argument her også. Vennligst avstå fra å dra jødehat kortet ved hver en anledning når noen prøver å ha en sakelig diskusjon!
5
•
Svar
•
Del ›
Avatar
odisands Øyvind Steinsvåg • for 2 timer siden

Krim tilhorer naturlig Russland, og Israel tilhorer jodene. Det er to udiskutable ting.

Odd Jan Sandsdalen
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule odisands • for 2 timer siden

Og Jemtland og Herjedalen og Bohuslen tilhører Norge?

Hvorfor tilhører ikke Finnmark en samisk stat?

Nei, det er ingen grunn til at Sandsdalen skal forsøke å svare. Det blir uansett historisk rør.

Lars Gule
1
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule Anders Ulstein • for en dag siden

FN opprettet ikke noe som helst. FNs generalforsamling vedtok en delingsplan i 1947. Denne planen forutsatte at partene ville dele territoriet og inngå i en økonomisk føderasjon. Med Jerusalem som internasjonal sone direkte styrt av FN.

FN hadde intet maskineri - enn si soldater på bakken - som kunne etablere noe som helst av en stat. Partene godtok heller ikke delingsplanen. (Jo, det er riktig at sionistene jublet over den politiske seieren det var å få FNs generalforsamlings anerkjennelse for sitt prosjekt, men det innebar ingen godkjennelse av planen - og absolutt ingen som helst vilje til å bidra til dens gjennomføring, jf. krigen i 1948 og avvisningen av tilbaketrekning og retur av flyktninger).

Det var Sikkerhetsrådet som tok opp Israel som medlem av FN - under forutsetning av at Israel godtok alle relevante FN-resolusjoner. Det inkluderte i og for seg delingsplanens territorielle krav og ikke minst resolusjonene om flyktningenes rett til å vende hjem. Intet av dette har Israel etterkommet.

Den pseudojuridiske ferniss som et flertall av vestmakter og imperialiststater i FN, kunne gi generalforsamlingens vedtak i 1947 og noen år framover, har smulderet bort etter som verdens befolkning har blitt mer rettferdig representert i verdensorganisasjonen. Da har det blitt tydeligere og tydeligere hva slags undertrykkende koloniprosjekt staten Israel er med sin okkupasjon av hele det palestinske territoriet.

Viljen til å se bort fra politiske og moralske realiteter i denne saken, er i stor grad et resultat av religiøs og/eller politisk-ideologisk (rasistisk) blindhet.

Lars Gule
les mer
22
•
Svar
•
Del ›
Avatar
odisands Lars Gule • for 21 timer siden

Nå greide du nesten en helt innlegg uten å bruke resistbegrepet mot de som ikke er enige med deg. Men du fikk det med i en parantes...

Sier ordet patetisk deg noe?

Odd Jan Sandsdalen
25
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Øyvind Steinsvåg odisands • for 14 timer siden

Hvis du er uenig så argumenter saklig tilbake. Vanskeligere er det ikke. Hvis det er mangel på gode argumenter er det selvfølgelig vanskelig å argumentere. Jeg forstår at Israel vekker sterke føleser både på motstandere og støttespilleres side, men maken til usakligheter har jeg ikke sett på lenge. Lars Gule er den eneste her som har saklige argumenter og det er dere andre som kommer med personangrep.
10
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Jan Syvertsen Øyvind Steinsvåg • for 13 timer siden

hehe, kanskje saklige i dine øyne...
•
Svar
•
Del ›
Avatar
odisands Øyvind Steinsvåg • for 2 timer siden

Det er nettopp Gules argumentnivå vi legger oss på, slik at han skal fole seg forstått.

Når jeg foreks. forteller sannheten om Palstina-området, og hvem folket der er, så svarer Gules autopilot Rasist. Det er snart Gules eneste argument, da han vet at jeg har rett.

Odd Jan Sandsdalen
1
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule odisands • for 2 timer siden

En forfatter og skuespiller som ikke kan lese? Underlig.

Hvis ikke Sandsdalen har fått med seg at det er rasistisk å gi ιn gruppe mennesker større rett til et territorium enn en annen gruppe mennesker som allerede bebor territoriet, og på bakgrunn av disse forestillingene om at gruppen med større rettigheter kan fordrive den gruppen som bor i området, da har han store problemer.

Det ER rasisme å hevde at jøder har større rett til Palestina enn palestinern og så fordrive palestinerne. Hvis dette ikke er rasisme, er intet å regne for rasisme.

Det er derfor rasismen må bortforklares enten med henvisninger til en eller annen guds vilje, eller ved propagandaløgner om et land uten folk til et folk uten land. Det er nettopp dem som avviser rasismen og apartheid-politikken som med uunngåelig nødvendighet også må forfalske historien for å slippe å konfrontere rasismen i det sionistiske prosjektet.

Lars Gule
1
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Oskar Hansen Anders Ulstein • for 2 timer siden

Israel utøver apartheid, stakkars palestinere tråkkes på hver dag av Israel.
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Odd-Arne Pedersen Lars Gule • for 21 timer siden

Mange interessante betraktninger, men et par ting som bør kommenteres. For det første er det noe misforstått at jødisk er det samme som etnisk homogenitet. Det har vært konverteringer til og fra den jødiske religionen opp gjennom historien, og ettertkommerne fra de som utvandret fra Israel er bare en gruppe av mange blant de som kaller seg jøder i dag. Jødene er da akkurat like mye etterkommere av Kong David som de kristne er etterkommere av de 12 disiplene. Dermed blir sammenligningen med Apartheid ikke helt riktig selv om det finnes mange likhetstrekk. Hvis man med noen forbehold da er enig i at Israel er en apartheid-stat, så er det heller ikke helt riktig at det er unikt i verdenshistorien. Det kan da nevnes at den norske staten ble grunnlagt på lignende prinsipper, med særprivilegier til protestantiske kristne, og uttalt diskriminering av spesifikke religiøse grupper.
1
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule Odd-Arne Pedersen • for 20 timer siden

Hva som er realiteter når det gjelder etnisitet, nasjonal avstamning osv., er irrelevant i lys av de FORESTILLINGER om tilhørighet, identitet osv. som nasjonalisme/sionisme baserer seg på.

Dessuten har ikke jeg snakke om etnisk homogenitet. Jeg har påpekt at Israel baserer seg på en etnisitet som defineres ut fra religion - det som kalles en etno-religiøs identitet. Slike finnes det en del av - for eksempel assyrisk identitet.

Det er denne (i stor grad mytiske) forestillingen om en jødisk identitet (basert på en underlig blanding av religion og genetikk) som gjør sionismen - forstått som jødisk nasjonalisme - like uspiselig som all annen nasjonalisme NÅR den hevder rettigheter på bekostning av andre nasjonaliteter, etniske og/eller religiøse grupper.

Og ja, i Norge var vår nasjonale identitet lenge knyttet til luthersk kristendom - å være nordmann var å være lutheraner. Vi har beveget oss bort fra en slik identitet, heldigvis, selv om det har gått sakte. Og det stadig er noen som forsøker å fastholde en slik anakronistisk nasjonsforståelse.

Den store forskjellen mellom norsk nasjonalisme/identitet og sionismen, er at Norge/nordmenn i liten grad har hatt ambisjoner om å erobre andre etniske gruppers territorium og opprette/utvide vår statsdannelse på deres bekostning. (Norge er historisk likevel ikke helt fri for slike ambisjoner).

Lars Gule
les mer
10
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Odd-Arne Pedersen Lars Gule • for 20 timer siden

Det siste vil jeg påstå er feil. Jeg vil si at fornorskingspolitikken overfor samene er fullt ut sammenlignbar med politikken Israel fører overfor de palestinske områdene.
1
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule Odd-Arne Pedersen • for 20 timer siden

Det var derfor jeg la til en parentes helt til slutt. For det er sant at Norge - også etter 1814 - har hatt ambisjoner i Sameland som har gått ut over samiske rettigheter og aspirasjoner. Vi er med andre ord ikke fri for å ha ført en rasistisk kolonipolitikk overfor samene. Og en del av dette henger igjen i blant annet språkpolitikken i nord.

Lars Gule
5
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Odd-Arne Pedersen Lars Gule • for 20 timer siden

Da er vi vel stort sett enig. Så kan man bare håpe at noen av erfaringene fra denne historien kan overføres til situasjonen i Midtøsten i dag.
1
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Morten Håland Lars Gule • for 18 timer siden

"Det unike med Israel er at staten ble grunnlagt som en apartheid-stat. "

http://www.israeltoday.co.il/N...

"In an interview with Channel 2 News, former South African President Frederik Willem de Klerk suggested that it is nonsensical to label Israel an apartheid state simply because it has closed off the border that the world insists exists between Israel-proper and the “West Bank.”

“You have closed borders, but America has closed borders. They don’t allow every Mexican who wants to come in to come in,” de Klerk pointed out"

Kanskje de Klerk har litt mer greie på dette med Apartheid?
5
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule Morten Håland • for 18 timer siden

Ja, det har helt sikkert de Klerk. Han forsvarte og unnskyldte praksisen i det lengste. Og hans eksempel her er bare tøv. Det er ikke alminnelig grensekontroll vi snakker om. Det er ikke noe å diskutere på dette nivået.

Lars Gule
9
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Morten Håland Lars Gule • for 15 timer siden

Skjønner at du ikke åpnet linken.

"You have Palestinians living in Israel with full political rights,” de Klerk observed. “They are represented in the Knesset. You don’t have discriminatory laws against them, for example that they may not swim at certain beaches or anything like that.”"

"Unlike with South Africa, which is now a mixed state, de Klerk said he felt separation between Israelis and Palestinians, what most call the two-state solution, is likely the best solution. While Israel’s detractors say it is already an apartheid state, that label would actually better fit the two-state solution they advocate."

Men det er jo klart, de Klerk holder ett alt for lavt nivå. Han fikk jo bare fredspris for sitt arbeid i å avskaffe apartheid.
5
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule Morten Håland • for 15 timer siden

Fredsprisen? Jo, fikk ikke Arafat også den?

Nei, det er sant at det ikke er en lovbestemt segregering i det offentlige rom i Israel. Der da også derfor det er grunn til å peke på forskjellene mellom Israel og Sør-Afrika under apartheid (som jeg allerede har gjort i denne tråden - for de som kan lese).

Men det er altså også likheter - i selve forestillingen om særlige rettigheter til en etnisk gruppe.

Og som også nevnt, tar vi med politikken på Vestbredden, blir apartheidparallellen enda tydeligere.

Lars Gule
5
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Morten Håland Lars Gule • for 14 timer siden

Fredsprisen ja. Fikk ikke Martin Luther King også den? Lech Walesa? Dalai Lama?

For å bruke dine ord, det er ikke noe å diskutere på dette nivået.
2
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule Morten Håland • for 13 timer siden

De Klerk fikk ikke fredsprisen fordi han var ekspert på apartheid, men fordi det må to til for å skape fred. Derfor fikk også en mann med ansvar for apartheid denne prisen. På tross av alle forsøk på å forlenge det rasistiske systemet i Sør-Afrika.

Den som tror uttrykket apartheid brukt om og på Israel og israelsk politikk, innebærer at det påstås identitet mellom Israel og Sør-Afrika tar feil. Det er elementært at det er viktige forskjeller. Men altså også så mange paralleller og likheter at uttrykket har sin berettigelse.

Lars Gule
3
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Bjørn Roar Berg Lars Gule • for 8 timer siden

At jødene har behov for å sikre at de forblir i flertall i Israel burde være åpenbart for alle som har satt seg inn i deres fortid. Det burde heller ikke være så vanskelig å forstå jødenes spesielle situasjon mht. at de faktisk trenger en plett på jorden som fungerer som et tilfluktsted for alle jøder i en verden som opp igjennom historien har vært jødefiendtlig. Mennesker som Gule og Hylland Eriksen bekrefter bare hvor viktig det er at Israel forblir en stat hvor jøden kan bestemme over sin egen skjebne.
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule Bjørn Roar Berg • for 3 timer siden

Så da bør de svarte i USA få en egen delstat, samene i Norge, rom-folket en stat i Europa, osv., osv.? Eller...?

Problemene med diskriminering og overgrep må løses innenfor eksisterende stater, ikke ved å opprette stater for hver eneste minoritet som har vært diskriminert og forfulgt gjennom historien. For det vil gjøre verden til enda mer av et galehus den den allerede er.

Lars Gule
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Karsten_Dahl Lars Gule • for 18 timer siden

Er enig med deg i mye av det du skriver, Lars.. Men en kulturell og akademisk boikott vil ha den store ulempen at "bobleeffekten" forsterkes enda mer enn ståa er i dag. Det vil forsterke det kulturelle/ politiske klimaet inne i Israel på den måten av "Vi er oss selv nok"-holdningene - at de ikke trenger å ta hensyn til hva mennesker, akademikere, oponion i andre land mener for de er jo imot oss uansett. Jeg tror heller motsatt at det er nettopp kontakten med verden rundt, med personer med andre meninger, det at man tvinges til å "bryne seg" på innvendinger fra folk som Hylland Eriksen som kan så kimer til å se saken fra en litt annen vinkel enn den gjengse. Bare på den måten kan man gjøre toneangivende deler av israelsk oponion litt mindre navlebeskuende. Vi skal heller ikke glemme at det finnes en god del israelere som er svært kritiske til politikken i de okkuperte områdene. Som Thomas skriver er det israelske samfunnet langt mer sammensatt enn de fleste av oss tror. Men dessverre er haukene, med Avigdor Liebermann i spissen toneangivende akkurat nå, men vi skal heller ikke glemme at Israel har fostret mennesker som Shimon Peres og Yitzhak Rabin..
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule Karsten_Dahl • for 18 timer siden

Dette er en relevant innvendig mot boikott av Israel. Og vi så noe av det samme i Sør-Afrika - en forsterket laager-mentalitet.

Men "vi" - verdenssamfunnet og palestinerne - har forsøkt med kontakt og dialog lenge nok. Det er også en misforståelse at Rabin og Peres ville godta en palestinsk stat. Når man går inn i de (bakgrunns)dokumentene og avtalene som ble inngått i Oslo-prosessens første fase - nettopp da Peres og Rabin styrte skuta - er det intet som indikerer vilje til å etablere en reelt selvstendig stat for palestinerne. Det var i realiteten å pusse støv av tidligere ideer om autonomi, indre selvstyre osv. Med andre ord en politikk for fortsatt israelsk kontroll over Vestbredden og Gaza, ikke minst kontroll over vannressursene. I tillegg forbeholdt man seg retten til å beholde bosettinger og sikre militær kontroll med grenser osv. I tillegg var det liten vilje til å avstå kontroll (også en slags indre) over Øst-Jerusalem. Og flyktningenes rettigheter har det aldri vært snakk om å respektere.

Oslo-prosessen var mer et uttrykk for det palestinske lederskapet i eksil sitt desperate behov for å oppnå noe som helst. Særlig Arafat var presset. Etter fullstendig feil statsing på Saddam Hussein i den første Golf-krigen.

Kort sagt: En historisk gjennomgang av forhandlingene fra 1993 og til i dag, forteller at ingen israelske ledere har vært villige til reelle innrømmelser som skulle til for å etablere en virkelig selvstendig og levedyktig palestinsk stat.

Dette er heller ikke så vanskelig å forstå når man ser hva som har vært det sionistiske prosjektets mål fra statens ble opprettet og fram til i dag - ganske uavhengig av om det har vært arbeidersionister eller revisjonister som har hatt den tyngste hånden på roret i politikken.

Lars Gule
les mer
6
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Karsten_Dahl Lars Gule • for 17 timer siden

Jeg ser at vi både er enige og uenige her i hvem som har "rett" på området vi kaller Palestina/ Israel. En grunn til konflikten er vel noe så enkelt/ så vanskelig at her har vi to grupper som begge har en historisk rett til de samme, og ganske begrensede landområdene. Jødene har historiske røtter i dette landet, men palestinerne har det også i like stor grad. de har bare historisk sett bodd der i litt forskjellige epoker. Jødene fram til de første århundrene etter kristi fødsel, og palestinerne i århundrene etterpå. Dessuten er de som folkegrupper delvis beslektet. Jeg tror at mange av problemene vi ser i dag med store motsetninger, israelsk "herrefolk-tankegang", diskriminering og en stadig økende polarisering kunne ha vært unngått om man hadde brukt hodet i 1948, og istedenfor å tenke etablering av en jødisk stat istedet hadde åpnet for en felles stat der etnisitet/ religion ikke hadde vært det sentrale. En stat der jøder og palestinere hadde vært likestilt, hatt de samme rettighetene og de samme mulighetene. Det etno-religiøse prosjektet Israel har vært et blindspor i den forstand at det har umuliggjort likeverdige forhold mellom ulike mennesker innenfor det samme landet (... tar med vestbredden her, selv om det egentlig ikke er en del av Israel..). Tostatsløsningen begynner jeg å få mindre og mindre tro på - dels fordi det er så små landområder vi snakker om her, og fordi vestbredden allerede i dag er så oppstykket av bosetninger at en egen palestinsk statsdannelse blir nesten umulig. JEG tror at den eneste holdbare framtidige løsningen må bli å innlemme de palestinske områdene i Israel, og gi alle innbyggerne akkurat de samme rettighetene, pliktene og mulighetene. jøder kan være akkurat like mye jøder i en annen type statsdannelse som ikke i seg selv er basert på etno-religiøsitet.
les mer
2
•
Svar
•
Del ›
Avatar
Lars Gule Karsten_Dahl • for 17 timer siden

Jøder som innvandrer til Palestina, har ikke noen historisk forankret rett til noe som helst i Palestina. Det er vanvidd å skulle tilkjenne noen rettigheter (særlig i folkerettslig forstand) på bakgrunn av en antatt, påstått og/eller rent mytisk tilhørighet til et landområde for 2 000 år siden. Med et slikt prinsipp i bakhånd, ville verden bli et galehus gitt all folkevandring som har funnet sted.

Palestinerne er levende mennesker som ble fordrevet fra sine hjem i 1947-48. Dette er mennesker som kan hevde sin rett fordi den er reell. Den er ikke basert på religiøse myter eller nasjonalismeforestillinger om en et bestemt forhold mellom en bestemt folkegruppe og et bestemt territorium.

Men de jøder som er født og oppvokst i Israel har ikke noe annet sted å reise til. De har en soleklar rett til å bo der de hører til. Derfor må territoriet "deles".

Og jeg tror også Dahls antagelser om en enstatsløsning er den mest riktig - moralsk og politisk. Men den vil sitte langt inne.

Lars Gule

 

 

 http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Israels-sjel-er-i-fare-7584034.html#.U4mVpSgVd0h


 

 

 

 

 ΓΡΤνέ γζήΪ ΗαΥέΥΗέ γΗνζ - ΓνΗΡ  2014
 

*

ΓΡΤνέ ΣδΙ 2013 ζγΗ ήΘαεΗ

-

ΗαΪζΟΙ Ηαμ ΗαΥέΝΙ ΗαΡΖνΣνΙ

safsaf.org - 31-05-2014ΒΞΡ ΚΝΟνΛ