969 asylsøkere i august

6304 personer har søkt asyl i Norge så langt i år, noe som er nesten en halvering i forhold til samme tidspunkt i 2009.

 
Sist oppdatert 07.09.2010
Publisert 07.09.2010

 

I august søkte 969 personer asyl, noe som er en liten økning sammenlignet med tidligere måneder.

- Også i år ser vi at det kommer flere asylsøkere i august enn noen annen måned, sier Hanne Jendal, leder av asylavdelingen i UDI. Sammenlignet med i fjor holder nedgangen seg på 46 prosent.

Over tjue prosent av asylsøkerne i august kom fra Eritrea. Afghanistan og Somalia er de to andre største søkerlandene.

 

Enslige mindreårige asylsøkere
 

Så langt i år har det kommet 553 enslige mindreårige asylsøkere. Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, er dette en nedgang på 68 prosent.

I august kom det 102 enslige mindreårige asylsøkere. Over en tredjedel av disse kom fra Afghanistan.

 

Asylsøkere totalt
 

 
Land Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Totalt Nedgang
fra  2009
Samme
periode
2009
Eritrea 134 114 108  67 127 127 181 219 1083 - 37 %  1718
Somalia 97 86 100 59 61 101 128  96  744 - 43 %  1307
Afghanistan 106  94  93  76   51 54  76 114   667 - 76 %  2810
Russland  51  38  59  35  49 48  53  58  396 - 21 %   500
Etiopia  31  45  45  31  40  44  35  60  335 - 21 %   426
Alle andre land 419 362 514 297 336 334 395 422 3079 - 38 %  4959
Totalt 828 739 916 563 663 707 863 969 6304 - 46 % 11720
 

Enslige mindreårige asylsøkere
 

 
Land Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Totalt Nedgang
fra 2009
Samme
periode
2009
Afghanistan  47  45  32  21  19 20 24  36  243 - 80 % 1226
Somalia  19   7   5   7    9  5  9  14   74 - 52 %  155
Eritrea   3   6   7   1    8  7 12  12   56  - 37 %     89
Alle andre land  14  16  29  20  28  13  20  40  180  - 31 %  259
Totalt  83  74  73  48  64 44 62 102  553 - 68 % 1729
 http://www.udi.no/Nyheter/2010/969-asylsokere-i-august/
Statistikk om asylsøknader 

**************************************************************************

 

 

Rekord i frivillig retur

Aldri har så mange returnert frivillig til sitt hjemland som i august. I alt 201 personer har benyttet seg av tilbudet norske myndigheter gir til retur i verdighet.

 
Sist oppdatert 02.09.2010
Publisert 01.09.2010


 

Så langt i år har 976 personer reist hjem frivillig. Det er en økning på 61 prosent fra i fjor.

- Det er tydelig at satsingen på ordninger som gir økonomisk støtte ved frivillig retur har hatt effekt, sier avdelingsdirektør Anne Siri Rustad i Utlendingsdirektoratet (UDI).  
 
For å verne om retten til asyl og beskyttelse, er det viktig at de som får avslag på asylsøknaden forlater Norge. Det beste for alle er om det skjer ved frivillig retur.
 

Utvidet støtte

For å legge forholdene til rette for vellykket retur mottar nå personer fra de aller fleste land som returnerer frivillig opptil 20 000 kroner i re-integreringsstøtte. Denne doblingen av returstøtten skjedde med virkning fra 1. juli. Støtten er ment som et bidrag til å lette den første tiden etter hjemkomst.

Flest fra Irak

Den klart største gruppen som returnerer er fra Irak. 363 irakere har i år benyttet seg av det spesielle returprogrammet til Irak. Programmet inkluderer en større økonomisk støtte til reintegrering i hjemlandet.
 

Plikt til å reise

Asylsøkere som har fått endelig avslag på sin søknad om beskyttelse, har plikt til å forlate landet. Hvis de ikke gjør det, skal politiet ta hånd om transporten tilbake til hjemlandet. Det er bedre for alle parter om personer med endelig avslag tar et aktivt valg og returnerer frivillig med økonomisk hjelp og støtte. De som blir uttransportert av politiet får ingen støtte.

Vurderer du frivillig retur?

Er du fra Irak og vurderer frivillig retur?

Er du fra Afghanistan og vurderer frivillig retur?

http://www.udi.no/Nyheter/2010/Rekord-i-frivillige-returer/

************************************************************************

 

Faglærte kan lære norsk mens dei søkjer arbeid

Om du er faglært, kan du få opphaldsløyve for å studere norsk i til saman eit år. Du kan samtidig prøve å skaffe deg jobb i Noreg.
 

Sist oppdatert 01.09.2010
Publisert 23.07.2010

 

Språket kan ofte vere eit problem for faglærte utlendingar som blir rekruttert til den norske arbeidsmarknaden. Norske arbeidsgjevarar stiller ofte krav om at du må kunne norsk.
 
Frå 1. januar i år kan alle faglærte, anten dei har tilbod om jobb i Noreg eller ikkje, få opphaldsløyve i til saman eit år for å gå på norskkurs.
 
Kva blir regna som faglært? Kva for krav blir stilt?
 
 
Les meir om dette opphaldsløyvet
 
Opphaldsløyve for arbeid

http://www.udi.no/Nyheter/2010/Faglerte_kan_lera_norsk_mens_dei_sokjer_arbeid/


 


14/09/2010
 

 

أنظروا

Take Action against Isolation -- Free Ahmad Sa'adat!

ضمن حملة التضامن يقوم موقع الصفصاف بوضع تذكير بالقائد النموذج الأسير أحمد سعدات الذي اقتربت محاكمته في الشهر القادم ، وهو يقبع في العزل الانفرادي بزنازين الصهاينة منذ فترة طويلة .. تضامنوا مع أسرى شعبنا .. ولا تنسوا أنهم امانة في رقابكم